Driver | January 21, 2022

MC TAXI ACCIDENT AND MEDICAL REIMBURSEMENT INSURANCE

MC TAXI ACCIDENT AND MEDICAL REIMBURSEMENT INSURANCE

Nagsimula na tayong mag-renew ng inyong MC Taxi Accident and Medical Reimbursement Insurance at dahil dito, mayroon tayong bagong metrics patungkol sa ating Insurance Premium.

Ang nasabing Insurance Premium ay hahatiin sa 4 WEEKS DEDUCTION na may total value na Php 420.00.

Magsisimula na ang deduction ng Php 105.00 kada linggo umpisa January 2022 sa inyong mga Driver Wallet.

Ngunit, huwag mag-alala, mga Kasundo! May special rebate program tayo para sa inyo!

About JoyRide’s MC Taxi Accident and Medical Reimbursement Insurance for Bikers

• Applies to registered JoyRide MC Taxi bikers who at the time of the accident are using the app of JoyRide.

• Insurance is underwritten by Malayan Insurance Co., Inc.

Contact Biker Support

Para sa mga ibang katanungan, maaaring i-send ang inyong concern sa Driver App. I-click lang ang Support Button na makikita sa upper-right corner ng inyong Driver App. Ito ay mapupunta sa isang form na kailangang sagutan para matangagp ang inyong concern at matawagan kayo.

Maaari din kontakin ang Biker Support sa mga numerong ito:

Landline: (02) 8864-7777

Smart Numbers: +63 999 884 3215, +63 998 548 7931, +63 919 063 9597, +63 919 063 9598

Globe Numbers: +63 917 717 6048, +63 917 717 6049, 63 917 717 6091, +63 917 636 2939

Share

Latest Blogs

Driver | April 05, 2022

JoyRide Car - New Driver App [Early Access]

Driver | January 21, 2022

MC TAXI ACCIDENT AND MEDICAL REIMBURSEMENT INSURANCE

Back to Blog